ROLFTERAPIE

IMG_3815Základem ROLFTERAPIE – strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie gravitačního pole, ve kterém pohybujeme. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se musí se přizpůsobit směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti.

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě).

TERAPEUTKA :

Irena Šmídová

Kontakt 776 657 748